ΚΡΑΚΕΡ ΨΩΜΙΑ ΑΖΥΜΑ

 Τα βιολογικά (organic) κράκερ καθώς και τα βιολογικά (organic) άζυμα ψωμιά χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ενδιάμεσων γευμάτων. Τα βιολογικά (organic) κράκερ είναι ιδιαίτερα δημοφιλή ενώ τα βιολογικά (organic) άζυμα ψωμιά έχουν δυναμική παρουσία.