Μ. Γενναδίου

Μητροπολίτου Γενναδίου 4
Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 287787