ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Η Εταιρεία μας πιστοποιείται από την Q-CERT με κωδικό GR-BIO-12, για τη συσκευασία και επισήμανση της σειράς Green family.

Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τα βιολογικά-οικολογικά προϊόντα αλλά και το πώς πιστοποιούνται.

 1. Για ποίους λόγους επιλέγω βιολογικά προϊόντα;
 2. Τι είναι τα βιολογικά προϊόντα;
 3. Πώς μπορώ να τα αναγνωρίσω;
 4. Πώς ελέγχονται και πιστοποιούνται τα βιολογικά προϊόντα;
 5. Από πού ελέγχονται;

Yπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους πρέπει να επιλέξετε βιολογικά προϊόντα μερικοί απο τους οποίους είναι οι παρακάτω:

1.Υγεία
Η βιολογική σοδειά δεν έχει χημικά, τοξικά λιπάσματα, δηλητηριώδη φυτοφάρμακα, εντομοκτόνα και παρασιτοκτόνα. Με την κατανάλωση βιολογικών προϊόντων επιτυγχάνεται ισορροπημένη διατροφή και υγιεινός τρόπος ζωής. Καλή διατροφή σημαίνει μακροζωία!

2. Ποιότητα
Τα φρέσκα βιολογικά προϊόντα έχουν θρεπτικά συστατικά, όπως βιταμίνες, ένζυμα και άλλα ιχνοστοιχεία. Παράλληλα είναι εύγευστα και διατηρούν τη γεύση τους αναλλοίωτη.

3. Φυσική παραγωγή
Τα βιολογικά γαλακτοκομικά προϊόντα παράγονται από ζώα που δε λαμβάνουν ορμόνες, αντιβιοτικά και κάθε είδους αντιπαρασιτικά φάρμακα όπως συμβαίνει με τα συμβατικά.

4. Ασφάλεια
Η κατανάλωση βιολογικών προϊόντων είναι ο μόνος τρόπος να αποφύγει κανείς τα μεταλλαγμένα προϊόντα (genetically modified food) που κυκλοφορούν χωρίς σήμανση κι έχουν κατακλείσει την αγορά.

5. Προστασία
Οι φάρμες οργανικών προϊόντων συμβάλουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας του οικοσυστήματος και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Έτσι τα παιδιά μας θα έχουν τη δυνατότητα να χαίρονται τα δάση και τη φύση χωρίς κινδύνους για την υγεία τους.

Tι είναι τα βιολογικά προϊόντα;

Τα βιολογικά προϊόντα είναι το αποτέλεσμα της καλλιέργειας της γης χωρίς χημικά λιπάσματα, παρασιτοκτόνα και τοξικά φυτοφάρμακα. Η καταπολέμηση των ασθενειών των φυτών καθώς και η λίπανση του εδάφους γίνονται με φυσικές μεθόδους και οργανικά εφόδια. Η καλλιέργεια βιολογικών προϊόντων στηρίζεται στις γνώσεις του παραδοσιακού αγρότη και στην αναζήτηση της επιστήμης για υγιεινές λύσεις. Στην βιολογική κτηνοτροφία δεν χρησιμοποιούνται αντιβιοτικά και ορμόνες.

Οι τοξικές ουσίες συγκεντρώνονται στα συμβατικά τρόφιμα και μέσα από το φαγητό φτάνουν στον οργανισμό μας. Τα βιολογικά προιόντα περιέχουν 20-30% λιγότερο νερό στην σύνθεση τους, μεγαλύτερα ποσοστά πρωτεϊνών, μεταλλικών αλάτων, ενζύμων και βιταμινών. Επίσης δεν περιέχουν συντηρητικά, βελτιωτικά γεύσης, τεχνητά χρώματα και αρώματα. Ο φυσικός τρόπος παραγωγής συμβάλλει στο να έχουν πολύ καλύτερη γεύση και άρωμα από τα αντίστοιχα συμβατικά. Η αξιοπιστία των βιολογικών προϊόντων στηρίζεται σε ένα αυστηρό σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης που περιγράφεται στο νόμο 2092/91 και 1804/99 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε βιοκαλλιεργητής είναι υποχρεωμένος να τον εφαρμόζει. Σύμφωνα με το σύστημα αυτό ένας παραγωγός ελέγχεται σε όλα τα στάδια της παραγωγής έως και την διάθεση της. Γεωπόνοι ενεργούν ελέγχους στα κτήματα, ενώ ειδικές αναλύσεις κατά την διάρκεια της καλλιέργειας, της συγκομιδής και της τυποποίησης, πιστοποιούν ότι τηρούνται οι απαραίτητοι κανόνες. Για να χαρακτηριστεί ένα προϊόν βιολογικό, πρέπει να είναι το αποτέλεσμα βιολογικής καλλιέργειας τουλάχιστον για τρία χρόνια και να φέρει την κατάλληλη σήμανση στην συσκευασία, δηλαδή το όνομα του οργανισμού και τον κωδικό πιστοποίησης του. Φυσικά στην βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία απαγορεύεται η χρήση γενετικά τροποποιημένων υλικών.

Πώς μπορώ να τα αναγνωρίσω;

Στην επισήμανση ή διαφήμιση των βιολογικών προϊόντων θα πρέπει να υπάρχουν οι εξής ενδείξεις:

 1. Το εθνικό σήμα αναγνώρισης πιστοποιημένων προϊόντων βιολογικής γεωργίας.
 2. Η ένδειξη «ΠΡΟΙΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ» σε συνδυασμό με την ονομασία πώλησης του προϊόντος.
 3. Η ένδειξη «ΠΡΟΙΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ» μόνο σε προϊόντα φυτικής προέλευσης που η καλλιέργεια τους βρίσκεται σε περίοδο μετατροπής, σε συνδυασμό με την ονομασία πώλησης του προϊόντος.
 4. Το Κοινοτικό λογότυπο.
 5. Ο κωδικός αριθμός έγκρισης του Οργανισμού Ελέγχου & Πιστοποίησης

Πώς ελέγχονται και πιστοποιούνται τα βιολογικά προϊόντα;

Το σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων στις χώρες της Ε.Ε. βασίζεται στον Καν. Ε.Ε. 2092/91 «περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών διατάξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής», ο οποίος συμπληρώνεται από τον Καν. Ε.Ε. 1804/99 ειδικά για τα βιολογικά προϊόντα ζωικής προέλευσης.

Κάθε επιχειρηματίας που παράγει, παρασκευάζει ή εισάγει από τρίτες χώρες βιολογικά προϊόντα με σκοπό την εμπορία τους, πρέπει: να γνωστοποιεί τη δραστηριότητά του αυτή στην αρμόδια αρχή του κράτους (Διευθύνσεις Γεωργίας στις κατά τόπους Νομαρχίες) στο οποίο ασκεί τη δραστηριότητά του, και, να υποβάλει την επιχείρησή του στο σύστημα ελέγχου που προβλέπεται για τα βιολογικά προϊόντα.

Τα κράτη μέλη εγκαθιδρύουν σύστημα ελέγχου, το οποίο διαχειρίζονται μία ή περισσότερες αρμόδιες αρχές ή / και εγκεκριμένοι ιδιωτικοί οργανισμοί, και προς το οποίο οφείλουν να συμμορφώνονται οι επιχειρήσεις που παράγουν, παρασκευάζουν ή εισάγουν από τρίτες χώρες βιολογικά προϊόντα.

Η αρχή ελέγχου και οι εγκεκριμένοι οργανισμοί ελέγχου εξασφαλίζουν την εφαρμογή, στις εκμεταλλεύσεις που ελέγχουν, τουλάχιστον των μέτρων ελέγχου και προφύλαξης και δεν αποκαλύπτουν σε άλλα πρόσωπα, εκτός από τους υπεύθυνους της εκμετάλλευσης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές, πληροφορίες ή στοιχεία που περιέχονται εις γνώση τους κατά τη διενέργεια των ελέγχων.

Από πού ελέγχονται;

Σύμφωνα με τους αντίστοιχους Κανονισμούς της ΕΕ κανένα προϊόν δεν διατίθεται στο εμπόριο ως «βιολογικό» χωρίς να έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί. Κάθε χώρα-μέλος της ΕΕ υποδεικνύει μία ή περισσότερες αρμόδιες αρχές ή εγκρίνει ιδιωτικούς οργανισμούς με σκοπό τον έλεγχο και την πιστοποίηση των βιολογικών προϊόντων ενώ ταυτόχρονα ορίζει μια αρχή υπεύθυνη για την έγκριση και επίβλεψη των οργανισμών αυτών. Στην Ελλάδα η υπεύθυνη αρχή για την εγκατάσταση συστήματος ελέγχου παραγωγής προϊόντων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (www.minagric.gr).

Ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.) με διακριτικό τίτλο Agrocert (www.agrocert.gr), ιδρύθηκε το 1998 με το Νόμο 2637/98 και είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στο πλαίσιο του συστήματος ελέγχου προϊόντων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, ο Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. – AGROCERT ως αρχή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 1. αξιολόγηση και επίβλεψη των Οργανισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων,
 2. χορήγηση ενιαίου εθνικού σήματος αναγνώρισης στα ελληνικά βιολογικά προϊόντα,
 3. έλεγχο της εμπορίας των προϊόντων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, και,
 4. έλεγχο στην πιστοποίηση των προϊόντων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας καθώς και έλεγχο των επιχειρηματιών που εισάγουν βιολογικά προϊόντα από τρίτες χώρες.

Με βάση αυτό το πλαίσιο, και σύμφωνα με τις εγκρίσεις νέων φορέων πιστοποίησης σήμερα λειτουργούν στην Ελλάδα έντεκα (11) ιδιωτικοί Οργανισμοί Ελέγχου & Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, με τις επωνυμίες:

A Cert – Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πιστοποίησης Α.Ε.
Τήλου 2, Τ.Κ.54638, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 210777, Fax: 2310 219824
e-mail:
info@a-cert.org
url:
http://www.a-cert.org

ΒΙΟΕΛΛΑΣ Α.Ε. (πρώην Σ.Ο.Γ.Ε.- Σύλλογος Οικολογικής Γεωργίας Ελλάδας)
Κοδριγκτώνος 11Β, Τ.Κ.10434, Αθήνα
Τηλ.: 210 8211940, Fax: 210 8211015
e-mail:
biohellas@yahoo.gr
url:
http://www.bio-hellas.gr

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.
Δ.Δ.Παλαιοχωρίου, Δ.Πλατέος, Τ.Κ.59032, Ημαθία
Τηλ.: 23330 64387, Fax: 23330 53807
e-mail:
info@bio-geolab.gr
url:
http://www.bio-geolab.gr

GMCert
Ρήγα Φεραίου 15, Ν.Ευκαρπία, Τ.Κ.56429, Θεσσαλονίκη
Τηλ./Fax: 2310 699850
e-mail:
info@gmcert.gr
url:
http://www.gmcert.gr

ΔΗΩ
Αριστοτέλους 38, Τ.Κ.10433 Αθήνα
Τηλ.: 210 8224384, Fax: 210 8218117
e-mail:
info@dionet.gr
url:
http://www.dionet.gr

IRIS
Α. Παπανδρέου 52, Τ.Κ.71305, Ηράκλειο Κρήτη
Τηλ.: 2810 360715 -7, Fax: 2810 360718
e-mail:
info@irisbio.gr
url:
http://www.irisbio.gr