Σοφούλη
Θεσσαλονίκη

Θ. Σοφούλη 34 Καλαμαριά
Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 429044