Βατικιώτου
Θεσσαλονίκη

Βατικιώτου 26-28
Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 257503